Archiwum Wydarzeń

Archiwum Wydarzeń

Późniejsze wydarzenia - patrz "WYDARZENIA" lub "RELACJE z WYDARZEŃ"

 

20-12-2021 Spotkanie Świąteczne OZW SEP otrzymane listy: tutaj

16-12-2021 r. Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach

08-11-2021 r. - XXIX Zebranie Zarządu OZW SEP i Wieczór Pieśni Patriotycznych

22-10-2021 r. Zebranie Koła nr 38 przy Elektrowni Jaworzno

21-10-2021` r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

13-10-2021 r. Posiedzenie Komitetu Honorowego X KDE

08-10-2021 r. Spotkanie Prezydiów: OZW i Oddziału Krakowskiego SEP

07-10-2021 r. Impreza Koła SEP nr 5 - Zawody Bowlingowe

06-08-1-2021 r  Europejskie Forum Przyszłości

05-10-2021 r. XXVIII Zebranie Zarządu OZW SEP

24.-09-2021 r. Zebranie Koła Terenowego w Chrzanowie

16-09-2021 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

16-09-2021 r. Spotkanie Koła SEP przy TAURON DYSTRYBUCJA SA O/Będzin

20-25.08.2021 Wycieczka OZW SEP na Podlasie

09-08-2021 r. Impreza kulturalna - wizyta okolicznościowa

21-07-2021 r.Impreza kulturalna dla czlonków SEP i ich rodzin

17-07-2021 r. Spływ kajakowy Koła SEP nr 4

23.06.2021 r. XXVII Zebranie Zarządu OZW SEP

17.06.2021 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

18.06.2021 r. Obchody MDE w Oddziale Krakowskim SEP

01-06.2021 r. Seminarium szkoleniowe online "Projektowanie instalacji fotowoltaicznych"

25.05.2021 r. Zebranie Zarządu OZW SEP

20-05-2021 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

18-05-2021 r. Seminarium szkoleniowe online "Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia”.

12.05.2021 r. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego X KDE

06.05.2021 r. VIII Webinarium techniczne 

05.05.2021 r. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego X KDE

21.04.2021 r. Zebranie Zarządu OZW SEP

20.04.2021 r. Seinarium szkoleniowe online "Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację"

15.04.2021 r. Zebranie Koła Terenowego SEP nr 26

01.04.2021 r. Posiedzenie Wielkanocne Prezydium  OZW SEP

30.03.2021 r. Seminarium szkoleniowe

24.03.2021 r. XXIV Zebranie Zarządu OZW SEP - sprawozdawcze

18.03.2021 r. Zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

11.03.2021 r. Zawody II stopnia Olimpiady EUROELEKTRA

08.03.2021 r. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

04.03.2021 r. VII Webinarium  techniczne  z okazji Światowego Dnia Inżyniera

24.02.2021 r. .XXIII Zebranie Zarządu OZW SEP

18.02.2021 r. - Zebranie on-line Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

16.02.2021 r. Posiedzenie zdalne Prezydium OZW SEP

25.01-2021 r.  XXII Zebranie Zarządu OZW SEP

21.01.2021 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

13.01.2021 r. II Webinarium Akademii Inżynierskiej w Polsce

12.01.2021 r.. Posiedzenie zdalne Prezydium OZW SEP

17.12.2020 r. Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach

16.12.2020 r.  Spotkanie świąteczne OZW SEP

25.11.2020 r. XXI Zebranie Zarządu OZW SEP\

23.11.2020 r. Seminarium historyczne poświęcone pamięci Lucjana Nehrebeckiego

19.11.2020 r. Zebranie Kola Terenowego nr 26

15.10-2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

12.10.2020 r. XX Zebranie Zarządu OZW SEP

17.09.2020 r. - Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

14.09.2020 r. - XIX Zebranie Zarządu OZW SEP

09.09.2020 r. - Posiedzenie Komisji Członkowskiej OZW SEP

08.09.2020 r. - III seminarium techniczne

08.07.2020 r. Spotkanie w sprrawie szkoleń seminaryjnych

06.07.2020 r. - Wręczenie aktów nominacji Komisji Kwal. 106

01.07.2020 r. - Impreza kulturalna - Galeria Grafiki im. Stellera

30.06.2020 r. - II Seminarium Techniczne

25.06.2020 r.  Posiedzenie Rady Programowej ŚWE

18.06.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

15.06.2020 - Zebranie Zarządu OZW SEP

09.06.2020 r. I Seminarium Techniczne

28.05.2020 r. Smutna Wiadomość

27.05.2020 r. Senator - Elekt

21.05.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

18.05.2020 r. Posiedzenie Prezydium OZW SEP

28.04.2020 r.  cd. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

16.04.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

11.03.2020 r. - Lekcja "Bezpiecznie z prądem" w Rudzie Śląskiej

08.03.2020 r. Spotkanie kulturalne z okazji Dnia Kobiet

05.03.2020 r. Lekcje "Bezpiecznie z prądem"

05.03.2020 r. Zebranie Koła SEP przy Elektrowni Łaziska

03.03.2020 r. Międzynarodowy Dzień Inżyniera

26.02.2020 r. Seminarium "Cyfrowe Stacje Elektroenergetyczne"

25.02.2020 r. Imreza ostatkowa Koła Terenowego

20.02.2019 r. Zebranie otwarte Koła Terenowego w Katowicach

18.02.2020 r. Z żałobnej karty

12.02.2020 r. Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

12.02.2020 r. Szkolenie Semiaryjne

10.02.2020 r. Zebranie Zarządu OZW SEP  w GPP Bisiness Park 

05.02.2020 r. Plenarne zebranie Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.

05.02.2020 r. Szkolenie Seminaryjne

03.02.2020 r. Posiedzenie prezydium OZW SEP

31.01.2020 r. Zebranie Koła nr 38 ze spotkaniem karnawałowym

29.01.2020 r. VIII Seminarium Historyczne

29.01.2020 r. Uroczystość wręczania odznaczeń

23.01.2020 r. Spotkanie kolędowe

22.01.2020 r. Zebranie Koła SEP nr 19 przy EELEKTROBUDOWIE SA

17.01.2029 r. Seminarium "Cyfrowe stacje elektroenergetyczne"

16.01.2020 r. Zebranie Koła Terenowego nr 26

13.01.2020 r. Zebranie Zarządu OZW SEP w GIG w Katowicach

08.01.2020 r. Posiedzenie Zarządu Koła SEP prtzy Elektrowni Jaworzno III

07.01.2020 r. Zawody Regionalne Olimpiady EUROELEKTRA

12.12.2019 r, Spotkanie Świaąeczne Koła Terenowego i Klubu Seniora

19.12.2019 r. Wyróznienie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

11.12.2019 r. Zgromadzenie Akademii Inżynierskiej w Polsce

09.12.2019 r. Spotkanie świąteczne OZW SEP

05.12.2019 r. Zebranie Zarządu Koła SEP nr 2

04.12.2019 r. Szkolenie Seminaryjne

21.11.2019 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

20.11.2019 r. Szkolenie Seminaryjne

06.11.2019 r. - Szkolenie Seminaryjne

04.11.2019 r. - Spotkanie z O/Łódzkim SEP - Wieczór Pieśni Patriotycznej

28.10.2019 r. - Seminarium Historyczne poświęcone Tadeuszowi Świderskiemu

24.10.2019 r. - Posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia OZW SEP

24-10-2019 r. - Zawody Bowlingowe Koła SEP nr 5

23.10.2019 r. - Szkolenie seminaryjne

18.10.2019 r. - Konferencja ŚlOIIB

17.10.2019 r. - Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

17.10.2019 r. - Jubileusz 70-lecia Oddziału Opolskiego SEP

14.10.2019 r. - XIII Zebranie Zarządu OZW SEP

12.10.2019 r. - 100. lecie Oddziału Łódzkiego SEP

12.10.2019 4. - 110 Urodziny Teatru Śląskiego

09.10.2019 r. - Szkolenie seminaryjne

02.10.2019 r. - Wycieczka Klubu Seniora "Korzenie OZW SEP

25.09.2019 r. - Otwarcie wystawy w Muzeum Emnergetyki poświęconej Klemensowi Ścierskiemu

20-22 09.2019 r. - Rajd Kół Terenowych

19.09.2019 r. - Zebranie Koła Terenowego i Klubu Seniora

15-17.09. 2019 r. - Obradowała Rada Prezesów SEP

14-15.09.2019 r. - Wyjazdowe posiedzenie Prezydium OZW SEP

11.09.2019 r. OZW SEP - "Zasłuzony dla Miasta Katowice"

10.09.2019 r. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

06.09.2019 r. Uroczyste zebranie Koła SEP nr 2

03.09.2019 r. Spotkanie okolicznościowe

02.09.2019 r. Zebranie Zarządu OZW SEP

28.08.2019 r. Zebranie Koła SEP nr 2

23.08.2019 r. - Spotkanie - Metropolitan Katowice

21.08.2019 r. Ostatnie pożegnanie

20.08.2019 r. Posiedzenie Rady IRSEP

07.08.2019 r. Posiedzenie Prezydium OZW SEP

11.07.2019 r Spotkanie Jubileuszowe

28.06.2019 r. - Mistrzostwa w strzelectwie sportowym SEP

26 06 2019 r. Spotkanie w Oddziale Gliwickim SEP

15-19.06.2019 r. Wycieczka Lwowskie Korzenie - Dzień czwarty

15-19.06.2019 r. Wycieczka Lwowskie Korzenie - Dzień drugi i trzeci

15-19.06.2019 r. Wycieczka Lwowskie Korzenie - Dzień pierwszy

13-14.06.2019 r. IV Zjazd Inżynierów Polskich

13.06.2019 r. Zebranie Koła Terenowego nr 26

11.06.2019 r. - obchody 100-lecia Oddziału Krakowskiego SEP

10.06.2019 r. Zakończenie IX KDE

07.06.2019 r. Nowy Członek Honorowy SEP

03.06. 2019 r. Konkurs szkolny

30.05 -1.06.2019 r. IX Katowickich Dni Elektryki - relacja cz.|I

29 - 31.05.2019 r.IX Katowickie Dni Elektryki - relacja cz I

16.05.2019 r. Zebranie Koła Tewrenowego w Katowicach

13-14.05.2019 r. - EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

13.05.2019 r. - XI Zebranie Zarządu

08.05.2019 r. - Seminarium Szkoleniowe

25.04.2019 r.  - Spotkanie Prezydiów w Krakowie

24.04.2019 r. - Seminarium Szkoleniowe

18.04.2019 r. Zebranie otwarte Koła Terenowego

16.04.2019 r. - Zebranie Zarządu w ELEKTROBUDOWIE SA

10.04.2019 r. - Seminarium Szkoleniowe

06.04.2019 r. - Posiedzenie Centralnej Komisji Oddziałów i Kół SEP

13.04.2019 r. - Ostatnie pożegnanie Andrzeja Basiaka

13.04.2019 r. - XVIII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB

01.04.2019 r. - Posiedzenie Prezydium OZW SEP o KO KDE

27.03.2019 r. - Szkolenie seminaryjne

26.03.2019 r. - Opolskie Dni Elektryki

21.03.2019 r. - Zebranie otwarte Koła Terenowego

13.03.2019 r. - Seminarium Szkoleniowe

18.03.2019 r. - Zebranie Zarządu OZW SEP

04.03.2019 r. - Posiedzenie Prezydium OZW SEP

27.02.2019 r. - Seminarium szkoleniowe

22.02.2019 r. - Spotkanie  karnawałowe "Lwowskie Korzenie"

22.02.2019 r. - Podziękowanie "Bezpieczniej z prądem"

21.02.2019 r. - Zebranie otwarte Kola Terenowego w Katowicach

20.02.2019 r. - Posiedzenie Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP

06.02.2019 r. - Posiedzenie Komtetu Honorowego Obchodów 100-lecia OZW SEP

05.02.2019 r. - Prelekcja "Bezpieczniej z prądem"

23.01.2019 r. - Koncert Noworoczny dla członków SEP

23.01.2019 r. - Zebranie zarządu Koła nr 4

21.01. 2019 r. - V Seminarium Historyczne

17.01.2019 r. - Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

14.01.2019 r. - Zebranie Zarządu OZW SEP

04.01.2019 r. - XXI Edycja Olimpiady EUROELEKTRA

ROK 2018

17.12. - Spotkanie świateczne OZW SEP

13.12. - Sptkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach0

20.11. - Zebranie Ząrzdu OZW SEP i Wieczór Piesni Patriotycznych