Relacje z wydarzeń aktualnych

Na XL Zjeździe Delegatów SEP w Bydgoszczy 12 członków SEP zostało wyróżnionych godnością Członków Honorowego SEP, w tym z OZW SEP koleżanki: Iwona Gajda i Teresa Skowrońska.

Gratulujemy!


Zapraszamy do przysyłania informacji o wydarzeniach w Kołach SEP


 

26-09-2023 r. Zebranie Zarządu OZW SEP

21-09-2023 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

20-21-09-2023 r. Forum Miasteczek Polskich

20-09-2023 r.  Impreza kulturalna - wystawa Dudy Gracza

19-09-2023 r. Międzynarodowe targi Kolejowe TRAKO

15-09-2023 r. Obchody Dnia Sybiraka

12-14-09-2023  ENERGETAB'2023 -Kolo nr 38

12-14-09-2023 r. ENERGETAB'2023

05-09-2023 r.  Posiedzenie Prezydium OZW SEP

25-08-2023r. VIII Mistrzostwa Polski SEP w strzelecwie sportowym 

29-07-2023 r. Impreza Koła SEP nr 4 

04-07-2023 r. Posiedzenie Prezydium OZW SEP

30-06-2023 r. Spotkanie Koleżeńskie 

16-17-06-2023 r. Posiedzenie Rady Prezesów SEP

15-16 -06-2023 r. Koło SEP nr 38 na Konferencji

15-06-2023 r.Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

03-06-2023 r. Impreza Kola SEP nr 65 -  IV zwiedzanie Krakowa

.02-06-2023 r. Międzynarodowy Dzień Elektryka 

26-05-2023 r.Zebranie Koła Terenowego SEP nr 37 w Chrzanowie

17-23-05-2023 r. Wycieczka do Czarnogóry i Albanii 

13-05-2023 r. Impreza Kola SEP nr 65 - cd. Kraków

13-05-2023 r. Obchody Dnia Strażaka 

12-13-05-2023 r. VI Forum Kobiet SEP

12-05-2023 r.Zebranie Zarządu OZW SEP - Kopalnia Doświadczalna BARBA

12-05-2023 r. Impreza Koła SEP nr 38 - Kurst strzelecki

20-04-2023 r. Zebranie Koła Terenowego SEP  w Katowicach

19-04-2023 r. Kolo SEP nr 1 gościło GSK SEP 

25.03.2023 r. Impreza kulturalna  w Planetarium - Śląskim Parku Nauki

18-04-2023 r. VIII Zebranie Zarządu  OZW SEP 

22-03-2023 r. XI Seminarium Historyczne 

22-03-2023 r. XIII Webinarium Techniczne

18-03-2023 r. Spotkanie wyjazdowe Koła SEP nr 65 przy Elektrowni Siersza

15-03-2023 r. Zebranie Koła SEP nr 4 przy Elektrowni Łaziska `

16-03-2023 r. Zebranie otwarte Kola Terenowego w Katowicach

08-03-2023 r. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

28-02-2023 r.  VII Zebranie Zarządu  OZW SEP

16-02-2023 r. Zebranie otwarte Kola Terenowegp nr 26

09-02-2023 r. XII webinarium techniczne

08-02-2023 r. mpreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

31-01-2023 Żebranie Żarządu i Więczór Kolędowy

19-01-2023 Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

15-12-2022 r.Zebranie Świateczne Koła Terenowego w Katowicach

14-12-2022 r Spotkanie świąteczne OZW WRZ

09-11-2022 r.IV Zebranie Żarządu i Więczór Pieśni Patriotycznych

17-11-2022 Żebranie Koła Terenówego w Katowicach

26-10-2022 r. - Impreza kulturalna - Szyb Wilson

20-10-2022 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

I2-10-2022 r.. III Zebranie Zarządu OZW SEP

5 października 2022r. - Impreza kulturalna - Panteon Górnośląski

22-25-09-2022 r.   XL Walny Zjazd Delegatów SEP

16-09-2022 r. Zebranie Koła Terenowego  w Katowicach

12-09-2022 r. Piotr Uszok - Honorowy Obywatel Miasta Katowice

08-09-2022 II Zebranie Zarządu OZW WRZ

22-23-08-2022 Posiedzenie wyjazdowe Prezydium OZW SEP

11.08.2022 Pamięć o Przyjaciołach

10-08-2022 Posiedzenie Prezydium OZW WRZ

25-06-2022 Zawody strzeleckie SEP - oddział Kola nr 5

23-06-20022 Wycieczka techniczna Koła SEP nr 5

21-06-2022 Walne Zgromadzenia Delegatów OZW S Ep

31-05-2022 XXXIV Zebranie Zarządu OZW WRZ

24-05-2022 Informacja z Koła nr 38 przy Elektrowni Jaworzno III

19-05-2022 Zebranie Koła Terenowego w Katowicach - maj

11-14-05-2022 Katowice Dni Elektryki

21-04-2022 Zbranie Koła Terenowego w Katowicach

08-04-2022 Spotkanie Prezydiów O/Łódzkiego i OZW SEP`

05-04-32022 Spotkanie Prezydiów O/ Krakowskiego i OZW SEP

17-03-2022 Walne Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

14-03-2022 Zebranie Zarządu OZW SEP sprawozdawcze

09-03-2022 Zawody II stopnia Olimpiady EUROELEKTRA

08-03-2022 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

01-03-2022 Spotkanie "Ostatkowe"

07-02-2022 Posiedzenie Prezydium OZW SEP

17-01-2022 XXXI Zebranie Zarządu OZW WRZ

10-01-2022 X Seminarium Historyczne OZW WRZ

07-01-2022  Spotkanie z p. Hanną Białkieiwcz

POZOSTAŁE WYDARZENIA - patrz ARCHIWUM WYDARZEŃ