Relacje z wydarzeń aktualnych

Zapraszamy do przysyłania informacji o wydarzeniach w Kołach SEP

13.01.2021 r. II Webinarium Akademii Inżynierskiej w Polsce

12.01.2021 . Posiedzenie zdalne Prezydium OZW SEP

17.12.2020 r. Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach

16.12.2020 r.  Spotkanie świąteczne OZW SEP

25.11.2020 r. XXI Zebranie Zarządu OZW SEP\

23.11.2020 r. Seminarium historyczne poświęcone pamięci Lucjana Nehrebeckiego

19.11.2020 r. Zebranie Kola Terenowego nr 26

15.10-2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

12.10.2020 r. XX Zebranie Zarządu OZW SEP

17.09.2020 r. - Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

14.09.2020 r. - XIX Zebranie Zarządu OZW SEP

09.09.2020 r. - Posiedzenie Komisji Członkowskiej OZW SEP

08.09.2020 r. - III seminarium techniczne

08.07.2020 r. Spotkanie w sprrawie szkoleń seminaryjnych

06.07.2020 r. - Wręczenie aktów nominacji Komisji Kwal. 106

01.07.2020 r. - Impreza kulturalna - Galeria Grafiki im. Stellera

30.06.2020 r. - II Seminarium Techniczne

25.06.2020 r.  Posiedzenie Rady Programowej ŚWE

18.06.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

15.06.2020 - Zebranie Zarządu OZW SEP

09.06.2020 r. I Seminarium Techniczne

28.05.2020 r. Smutna Wiadomość

27.05.2020 r. Senator - Elekt

21.05.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

18.05.2020 r. Posiedzenie Prezydium OZW SEP

28.04.2020 r.  cd. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

16.04.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

POZOSTALE WYDARZENIA - patrz  ARCHIWUM WYDARZEŃ