Kontakt

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

40-026 Katowice,
ul. Podgórna 4


Dom Tecxhnika NOT,  II piętro, pokój 36

tel. 32 255 33 07         tel. 32-608-06-54
fax 32-255 25 03

www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice
11 1020 2313 0000 3102 0177 7945
NIP: 634-00-19-160
KRS: 0000035446

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Formularz kontaktowy