Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919r.
Jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym.