Oddział Zagłębia Węglowego prowadzi od 45 lat działalność w zakresie egzaminowania i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji. O skali tej działalności świadczy liczba kilkuset tysięcy przeprowadzonych w tym okresie egzaminów.

Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Świadectwo kwalifikacyjne zostaje uzyskane na podstawie wyniku egzaminu złożonego przed odpowiednią  Komisją Kwalifikacyjną. 

Oddział Zagłębia Węglowego uzyskał z Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzenie 6 komisji kwalifikacyjnych, w tym pięciu - dla grupy G-1 (numery komisji: 064, 104, 106, 107, 108), obejmującej sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz jednej - dla grup G-2 i G-3 ( numer komisji: 334), obejmujących urządzenia zużywające, przetwarzające i przesyłające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz gaz. Oddział Zagłębia Węglowego dysponuje kadrą ponad 80 egzaminatorów.

Egzaminy kwalifikacyjne są systematycznie organizowane przez cały rok, od stycznia br. wg stałego harmonogramu, poprzedzone każdorazowo bezpłatnymi konsultacjami.

 

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki znaleźć można wykaz wszystkich komisji kwalifikacyjnych w Polsce:

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/532/