Działalność OZW SEP wspiera 6 Członków Wspierających:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD w Katowicach Spółka z o.o.

ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19
40-384 Katowice
tel. 32 256-80-66, Fax 32 256-99-52
e-mail: sekretariat@elbud.katowice.pl
http://www.elbud.katowice.pl

ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna w upadłości

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
tel. 32 25 90 100, Fax 32 20 52 760, 32 25 90 216
e-mail: sekretariat@elektrobudowa.pl
https://www.elektrobudowa.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. 32 2007-700,
fax 32 2007-701 (do 704),
e-mail:  ibemag@emag.lukasiewicz.gov.pl  
http://ibemag.pl/pl/

ENERGOAPARATURA SA

ul. gen. K. Pułaskiego 7
40-273 KATOWICE 
tel. 32 7285 492
fax 32 7285 411
e-mail: poczta@enap.com.pl 
http://www.enap.com.pl/

Sieć badawcza Łukasiewicz Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Maszyn Elektrycznych, Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29
41-209 Sosnowiec
Biuro Konstrukcyjne
tel.: 32/258-20-41; fax: 32/259-99-48; e-mail: info@komel.katowice.pl 
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
tel.: 32/299-93-81; 32/259-99-48; e-mail: labor@komel.katowice.pl 
Zakład Wdrożeniowy
tel.: 32/258-20-41; fax: 32/259-99-48; e-mail: zaklad@komel.katowice.pl 
www.komel.katowice.pl 

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice
tel. 32 251 87 39
fax 32 251 36 19
e-mail:  pronovum@pronovum.pl
http://www.pronovum.pl/

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie

ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin
tel.  32 766 10 00, 32 266 28 51
fax 32 266 33 07, 32 766 37 15
e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl 
www.tauron-dystrybucja.pl