powołane w kadencji 2018-2022

Oddziałowy Fundusz Stypendialny
przewodniczący Kazimierz Szynol

KOMISJE PROBLEMOWE

Komitet Organizacyjny Katowickich Dni Elektryki i 100 lecia OZW SEP
przewodniczący: Piotr Wojtas

Komisja ds. Finansów i Działalności Gospodarczej
przewodniczący Jacek Janas

Komisja ds. Młodzieży
przewodniczący Rafał Andrysiak

Komisja ds Wydawnictw i Zeszytów Historycznych
przewodniczący: Jerzy Trzeszczyński

Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień
przewodniczący Teresa Machoń

Komisja ds Konkursów
przewodniczący Andrzej Klaczkowski

Komisja Członkowska
przewodniczący Andrzej Czajkowski

Komisja Historyczna
przewodniczący Tomasz Kołakowski

Komisja Organizacyjna
przewodniczący Aneta Szubert

Komisja ds. Firm Przemysłu Elektrotechnicznego
przewodniczący Bogdan Czarnecki

Komisja ds Ochrony Danych Osobowych
Przewodniczący/pełnomocnik Artur Kozłowski

Komisja ds. współpracy z Instytucjami, Organizacjami i Izbami
przewodniczący Mariusz Saratowicz

Komisja Pomocy Koleżeńskiej
przewodniczący Teresa Machoń

Zespół ds Energetyki
przewodniczący Michał Pańczyszyn, Marek Krupa

KLUB SENIORA

prezes

AGENDY OZW SEP

Rada Nadzorcza ds Komisji Kwalifikacyjnych
przewodniczący Szymon Jagodzik

Rada Nadzorcza Ośrodka Rzeczoznawstwa
przewodniczący Henryk Tymowski

Ośrodek Rzeczoznawstwa
dyrektor  Krzysztof Borkiewicz

Ośrodek Szkoleniowy
dyrektor  Teresa Skowrońska

Śląskie Wiadomości Elektryczne
redaktor naczelny  Jerzy Barglik

PORADNIE

Poradnia Energetyczna, Poradnia Norm i Przepisów Elektrycznych
przewodniczący Stanisław Walczak