Medal im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza
Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP

W powojennej historii Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zapisał się jako bezgranicznie oddany sprawom Stowarzyszenia. Niezwykle aktywny w społecznym działaniu na rzecz rozwoju SEP, oddał się z bezprzykładną pasją badaniom historycznym dziejów naszej organizacji. Był autorem ogromnej liczby publikacji historycznych. Trud poszukiwań śladów informacji w zasobach archiwalnych zaowocował, między innymi, opracowaniem galerii prezesów, łącznie z okresem „przedsepowskim” (1911-1919), w formie chronologicznego zbioru życiorysów z fotografiami. Opracował też dzieje 80-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego. Była to pierwsza monografia SEP w Polsce, odnosząca się do OZW – jednego z sześciu współzałożycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zbigniew Białkiewicz urodził się w Zagnańsku. Jeszcze przed maturą zdaną w tajnym nauczaniu w Jędrzejowie w 1941, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej AK(w 940 r.). Walczył w Oddziale Partyzanckim AK Ziemi Jędrzejowskiej pod pseudonimem Świerk.Jako jeden z pierwszych absolwentów w roku 1951 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Podjął pracę naukową w Instytucie Energetyki, najpierw w stopniu adiunkta a później docenta, obronił pracę doktorską w 1970 roku. Współpracował z Politechniką Śląską, Wrocławską i z AGH w Krakowie. Wypromował dwóch doktorów. Był recenzentem 9 prac doktorskich.Aktywnie uczestniczył w pracach gremiów naukowych. W latach 1971 – 1984 był członkiem Komitetu TC77 (Electromagnetic Compatibility IEC). W Polskim Komitecie Elektrotermii, udzielał się aktywnie w latach 1972 1988. Uczestniczył w pracach grupy „Elektrotermia” Komitetu Elektrotechniki PAN (1980 – 1986).
Pozostanie w naszej pamięci jako zasłużony działacz społeczny, niezrównany badacz historii SEP, znakomity Kolega i Przyjaciel. 
Medal powstał z okazji 95-lecia Oddziału. Zaprojektowany przez artystę Zygmunta Stuchlika.

Wykaz osób odznaczonych medalem (do dnia 12.10.2019r.):

 1. Krzysztof Białkiewicz
 2. Andrzej Boroń
 3. Klemens Ścierski
 4. Henryk Tymowski
 5. Bolesław Pałac
 6. Jan Strzałka
 7. Jerzy Hickiewicz
 8. Tadeusz Lipiński
 9. Stanisław Góra
 10. Aleksy Kuźnik
 11. Tomasz Kołakowski
 12. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
 13. Zygmunt Stuchlik
 14. Józef Krzeczowski
 15. Eugeniusz Kaczmarek
 16. Franciszek Mosiński
 17. Piotr Uszok
 18. Teresa Woźniak
 19. Piotr Szymczak
 20. Bogusław Muszyński
 21. Ludwik Pinko
 22. Mieczysław Hering
 23. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
 24. Marek Grzywacz
 25. Andrzej Wadowski
 26. Andrzej Czajkowski
 27. Leszek Skrzypek
 28. Tadeusz Domżalski
 29. Zbigniew Filinger
 30. Dariusz Świsulski
 31. Jacek Szpotański
 32. Karol Sztyper
 33. Gustaw Grechuta
 34. Antoni Maziarka
 35. Tadeusz Glinka
 36. Krzysztof Kluszczyński
 37. Marian Pasko
 38. Aleksander Sieroń
 39. Lech Grzelak
 40. Naczelna Organizacja Techniczna
 41. Krzysztof Kolonko
 42. Jacek Krywult
 43. Paweł Sowa
 44. Kazimierz Gierlotka
 45. Janusz Kłodos
 46. Stanisław Bolkowski
 47. Kazimierz Oziemblewski
 48. Joachim Adamczyk
 49. Marcin Krupa
 50. Andrzej Klaczkowski
 51. Zdobysław Flisowski
 52. Dorota Szulik
 53. Jan Kurek
 54. Oddział Rzeszowski SEP
 55. Wiesław Michalski
 56. Koło Terenowe SEP przy Rejonie Energetycznym w Busku Zdroju
 57. Tadeusz Janowski
 58. Andrzej Godula
 59. Bolesław Pochopień
 60. Jan Malicki
 61. Aleksander Gąsiorowski
 62. Edward Cadler
 63. Krzysztof Borkiewicz
 64. Krzysztof Zięba
 65. Oddział Koniński SEP
 66. Henryk Kawalski
 67. Franciszek Buszka
 68. Jerzy Trzeszczyński
 69. Józef Dubiński
 70. Henryk Spierewka
 71. Redakcja Energetyki
 72. Ewa Materska
 73. Oddział Gliwicki SEP
 74.  Oddział Krakowski SEP
 75.  Ryszard Migdalski
 76.  Mariusz Saratowicz
 77.  Jan Kapinos
 78.  Andrzej S. Grabowski
 79.  Oddział Wrocławski SEP
 80.  Krzysztof Ebro-Prokosz
 81.  Władysław Waga
 82.  Politechnika Śląska
 83. Henryk Mucha
 84. Władysław Szymczyk
 85. Kazimierz Pawlicki

Medal im. prof. Stanisława Andrzejewskiego

Stanisław Andrzejewski 
Członek Honorowy SEP, prezes OZW SEP w kadencji 1948

Wykaz osób odznaczonych medalem (do dnia 29.05.2019r.):

 1. Rafał Budzicki
 2. Tomasz Kołakowski
 3. Henryk Tymowski
 4. Gustaw Grechuta
 5. Tadeusz Godula
 6. Zbigniew Marusa
 7. Klemens Ścierski
 8. Tadeusz Glinka
 9. Elektrownia Łaziska
 10. Barbara Bolkowska
 11. Oddział Bielsko-Bialski SEP
 12. Jan Strzałka
 13. Iwo Cholewicki
 14. Jacek Marecki
 15. Ludwik Pinko
 16. Aneta Szubert
 17. Barbara Szendzielorz
 18. Andrzej Czajkowski
 19. Maciej Pawlik
 20. Zbigniew Marusa
 21. Dorota Szulik
 22. Eugeniusz Kaczmarek
 23. Kazimierz Szynol
 24. Bolesław Pochopień
 25. Tadeusz Chmielniak
 26. Adam Smolik
 27. ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA 
 28. Mariusz Saratowicz