Załatwiamy formalności związane z udzielaniem przez SEP świadectw rekomendacyjnych na wyroby, montaż i projektowanie.
Informacje dotyczące Rekomendacji przyznawanych przez SEP znajdują się na stronie Zarządu Głównego SEP pod następującym linkiem:
http://www.sep.com.pl/
Informacji dotyczących Rekomendacji udziela również telefonicznie Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP (tel. 32 255 33 07)

Zlecone OŚRODKOWI RZECZOZNAWSTWA zamówienia realizujemy terminowo i po cenach konkurencyjnych. W negocjacjach jesteśmy elastyczni.

Rekomendacje SEP poprzez nasz Oddział uzyskały firmy:  

 WYKAZ FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z OZW SEP, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE SEP

Lp

Nazwa przedsiębiorstwa

Rekomendacja otrzymana w zakresie:

Termin ważności

1.

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A.
ul. Jesionowa 15,

40-159 Katowice
tel. 32 208 95 00,

32 208 92 15
fax 32 259 88 20,

32 259 95 25
e-mail: epk@epk.com.pl
http://www.epk.com.pl

Prezes Zarządu - Łukasz Grela

Kompleksowych usług projektowych dla wszystkich
faz procesu inwestycyjnego w sektorach:

 • energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • energetyki komunalnej,
 • energetyki odnawialnej oraz dla potrzeb obszarów związanych z energetyką,
 • gospodarki wodnej w przemyśle i w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • utylizacji odpadów poprzemysłowych i komunalnych,
 • automatyki i komputeryzacji procesów energetycznych,
 • ochrony środowiska.

 

 

 

 

31.05.2022 r.

Nr

3/OZW/2019

 

2.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8,

43-143 Lędziny
tel. 32 32 42 200
fax 32 216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

http://www.cbidgp.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Mijalski

 • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej,
 • wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • projektowani, montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych WN, ŚN i nN,
 • badań i pomiarów specjalnych.

 

 

 

1.12.2020

Nr

11/OZW/2017

3.

Computers & Control

Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10,

40-241 Katowice
tel. +48 32 204 25 28
fax. +48 32 204 25 31
e-mail: cc.biuro@candc.pl

http://www.

Prezes Zarządu – Bogdan Węglowski

konstrukcji oraz produkcji urządzeń przeznaczonych dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

 

 

30.11.2021

Nr

9/ORZ/2018

4.

ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12,

40-246 Katowice
tel. 32 259 01 00
fax 32 205 27 60
e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl
http://www.elektrobudowa.pl

 

Prezes Zarządu - Roman Przybył

 • wytwarzania rozdzielnic wysokiego, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, rozdzielnic wysokiego napięcia w izolacji gazowej (GIS), kontenerowych stacji elektroenergetycznych, szynoprzewodów elektroenergetycznych,
 • montażu linii przesyłowych i elektroenerge-tycznych, stacji rozdzielczych wysokiego napięcia,
 • opracowywania elektrycznej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej oraz wykonywanie badań pomontażowych i pomiarów ochronnych,
 • wykonawstwa kompletnych instalacji elektrycz-nych niskiego i średniego  napięcia, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz rozruchu elektrycznego zarówno urządzeń produkcji własnej jak i innych dostawców,
 • generalnego wykonawstwa inwestycji.

 

 

 

 

 

 

1.12.2019

Nr

8/OZW/2016

5.

ELTRANS Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów
tel. 32 246 55 86
fax 32 247 30 80
e-mail: info@eltrans.pl
http://www.eltrans.pl

 

Prezes Zarządu – Grzegorz Zając

 • handlu materiałami elektrotechnicznymi i elektroinstalacyjnymi,
 • prefabrykacji i sprzedaży rozdzielnic nN w obudowach termoutwardzalnych i metalowych,
 • kompleksowych robót elektromontażowych w budownictwie przemysłowym, energetycznym i ogólnym,
 • prac pomiarowych oraz lokalizacji                 i usuwania awarii elektrycznych,
 • organizacji i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec w Ustroniu.

30.09.2020

Nr

8/OZW/2017

6.

FAMUR S.A systemy chodnikowe REMAG O. Katowice
ul. Armii Krajowej 51,

40-698 Katowice
tel. +48 32 359 63 00
famur@famur.com

http://www.famur.pl

 Wiceprezes Zarządu –
 Dawid Gruszczyk

 

 • produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,
 • montażu i usług serwisowych maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,
 • wykonywania usług elektromontażowych przy modernizacji, remontach i nowych inwestycjach,
 • prowadzenia prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa;
 • projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie.

 

 

 

30.09.2022

Nr 5/OZW/2019

7.

HASO Sp. z o.o. Spółka komandytowa

43-100 Tychy,

ul. Towarowa 20

tel. 32 32 33 855
fax 32 32 33 831


e-mail: haso@haso.pl

http://www.haso.pl

Prezes Zarządu – Andrzej Paszek

 • projektowania instalacji elektroenergetycznych nN i ŚN,
 • montażu instalacji elektroenergetycznych nN i ŚN oraz sieci teletransmisyjnych,
  w tym światłowodowych,
 • produkcji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowych zgodnie z dyrektywą ATEX,
 • wykonywania oprogramowania wizualizacji i nadzoru do systemu blokad  i wyłączeń urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania projektów stacji ładowania samochodów elektrycznych,
 • wykonywania dokumentacji i instalacji siłowni telekomunikacyjnych

 

 

 

01.05.2020

Nr

2/OZW/2019

 

8.

Instytut Technik Innowacyjnych "EMAG"
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
tel. 32 200-77-00
fax 32 200 77 01, 32 200-77-04
e-mail: centrum@emag.pl
http://www.emag.pl
Dyrektor - Artur Kozłowski

 • usługi specjalistycznych,
 • usługi badan i certyfikacji,
 • usługi doradztwa technicznego.

 

 

 

1.09.2021

Nr

8/OZW/2018

9.

PHU GEMARK Sp. z o.o.
ul. Kossutha 2,

40-844 Katowice
tel. +48 32 250 88 00
fax. +48 32 250 88 01
e-mail: gemark@gemark.pl
http://www.gemark.pl

Wiceprezes Krzysztof Zieliński

Wiceprezes  Grzegorz Ordys

 • dystrybucji oraz kompetencji dostaw urządzeń prądu stałego dla zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej oraz metra,
 • handlu i dostaw artykułów elektrotechnicznych i elektroizolacyjnych w tym oświetlenia ulicznego i przemysłowego.

01.06.2021

Nr

4/OZW/2018

10.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "PRO NOVUM" Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38,

40-534 Katowice
tel. 32 251 87 39
fax 32 251 36 19
e-mail: pronovum@pronovum.pl
http://www.pronovum.pl

Prezes Zarządu - Jerzy Trzeszczyński

diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i zdalnego serwisu diagnostycznego wspieranego przez Platformę Informatyczną LM System PRO+® oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni.

 

 

 

 

30.09.2020

Nr 7/ORZ/2017

11.

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN"

 Sp. z o.o.
ul. Oswobodzenia 77,

40-405 Katowice
tel. 32 255 88 81
fax 32 255 75 03
e-mail: biuro@elpin.com.pl
http://www.elpin.com.pl

Prezes - Jan Klaudiusz Janczyk

 • projektowania i wykonawstwa
  • instalacji elektrycznych i energetycznych,
  • stacji transformatorowo-rozdzielczych do 30 kV,
  •  linii kablowych i napowietrznych nN i SN,
  • sieci informatycznych i instalacji komputerowych,
  • instalacji informatycznych i przeciwpożarowych,
  • wszelkich instalacji siły, światła, sterowania i automatyki przemysłowej,
 • montażu suwnic i dźwigów, ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych,

 -instalacji przywoławczych, oświetlenia placów, dróg i ulic,

- instalacji odgromowych i uziemiających;

 • przeprowadzenia pomiarów okresowych, oględzin i przeglądów urządzeń stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowania,
 • prowadzenia doradztwa technicznego.

 

 

 

 

 

 

12.11.2021

Nr

10/ORZ/2018

12.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.
ul. Krótka 5,

43-300 Tychy
tel. 32 227 81 89
tel. 32 219 05 65
fax. 32 219 05 66
e-mail: san-el@san-el.com.pl
http://www.sanel.pl


Prezes Zarządu: Bogdan Krokosz

 • projektowanie sieci elektroenergetycznych
   nN i SN,
 • montażu sieci i instalacji elektroenergetycznych
  nN i SN,
 • montażu rozdzielnic nN,
 • nadzoru inwestycyjnego przy budowie obiektow elektroenergetycznych.

 

 

 

 

 

 

31.03.2019

Nr

1/ORZ/2016

13.

TAURON Serwis Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 60,

40-301 Katowice
tel. +48 32 729 96 33
fax: +48 32 729 97 33

e mail
http://www.tauron-wytwarzanie-serwis.com.pl/

Prezes Zarządu - Zbigniew Kuźma

 • montażu,  remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń energetycznych,
 • montażu,  remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych,
 • montażu,  remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń dźwignicowych.

 

 

 

 

31.12.2021

Nr

11/ORZ/2018

14.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska

ul. Wyzwolenia 30,

43-170 Łaziska Górne
tel. +48 32 224 11 00
tel. +48 32 324 33 00
fax: +48 32 324 31 33
fax: +48 32 324 34 16
e-mail: elaziska@tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl

Dyrektor – Michał Pańczyszyn-

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

30.11.2019

Nr 9/OZW/2016

15.

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
ul. Promienna 51,

43-603 Jaworzno
tel. 32 715 10 00
fax 32 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl/
 

Dyrektor + Mirosław Żbik

wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

 

 

 

30.11.2021

Nr

8/OZW/2018

16.

TAURON Wytwarzanie S.A
Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

32-541 Trzebinia
tel. +48 32 711 72 19
fax: +48 32 612 13 35
e-mail: elektrownia.siersza@ tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl


Dyrektor - Leszek Krzemień

wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

 

 

 

30.11.2019

Nr

10/OZW/2016

 

17.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
tel. +48 32 267 10 00
fax: +48 32 267 10 02
e-mail: elektrownia.lagisza@ tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl


Dyrektor - Szymon Jagodzik

wytwarzania  energii elektrycznej i ciepła

 

 

 

 

30.06.2021

Nr

5/OZW/2018