Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 (elektryczne); G-2 (cieplne); G-3 (gazowe)

oraz udzielamy porad w ramach bezpłatnych konsultacji przedegzaminacyjnych.

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

 

  • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl

Stałe terminy egzaminów poprzedzone są bezpłatnymi konsultacjami od 13:30 do 14:30

Dla grup ustala się osobne terminy egzaminów w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

 

Tu sprawdzisz:

 

 

Najbliższe terminy egzaminów: