Najbliższe terminy egzaminów:

 • 29.10.2020r.: egzamin z zakresu G-1
 • 5.11.2020r.: egzamin z zakresu G-1
 • 10.11.2020r.: egzamin z zakresu G-2 i G-3
 • 12.11.2020r.: egzamin z zakresu G-1
 • 19.11.2020r.: egzamin z zakresu G-1
 • 24.11.2020r.: egzamin z zakresu G-2 i G-3
 • 26.11.2020r.: egzamin z zakresu G-1
 • 3.12.2020r.: egzamin z zakresu G-1
 • 10.12.2020r.: egzamin z zakresu G-1

 


INFORMACJE

Od września 2020r. obowiązują następujące terminy:

 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 ustalone są na każdy czwartek, o godzinie 13:30 (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach)
 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-2 i G-3 ustalone są na drugi i czwarty wtorek miesiąca, o godzinie 13:30 (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach)

Dla grup ustala się osobne terminy egzaminów w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do dnia poprzedzającego egzamin:

 • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice
 • faxem: (32) 255-25-03
 • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 

W przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób termin egzaminu zostaje odwołany.

Na egzaminie obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych


 

Tu sprawdzisz: