Szkolenie seminaryjne „Eksploatacja elektronarzędzi w aspektach przepisów elektrycznych i wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy”"

Termin: 25.09.2019
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

do pobrania:

 

Temat: 

 • „Eksploatacja elektronarzędzi w aspektach przepisów elektrycznych i wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy”

Wykladowca:

 • Stanisław Walczak (Centralne Kolegium Sekcji Instalacji Elektrycznych SEP)

W programie szkolenia m.in.:

 1.  Podział elektronarzędzi
 2.  Podstawowe parametry elektronarzędzi
 3.  Ogólna charakterystyka spotykanych elektronarzędzi
 4.  Hierarchia polskich aktów prawnych
 5.  Obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji  elektronarzędzi
 6.  Zasady użytkowania elektronarzędzi wg normy PN-EN 60745-1:2006
 7.  Zasady eksploatacji narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym według wycofanej normy PN-88/E-08400/10
 8.  Badania kontrolne elektronarzędzi
 9. Inne pomiary i badania związane z eksploatacja  elektronarzędzi (spawarki i przedłużacze elektryczne)
 10.  Gospodarka elektronarzędziami, stosowane rozwiązania (m.in. dokumentacja, instrukcje)

Informacje organizacyjne:

•    Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  lub w biurze OZW SEP
•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
•    Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: biuro@sep.katowice.pl ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP
•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)
 •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł, (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł, (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•   Opłata pełna: 200 zł,