Szkolenie online: „Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację”

Termin: 20.04.2021
Miejsce: szkolenie online od 10:00 do 13:00

Temat szkolenia:

„Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację”

Wykładowca:

Julian Wiatr

Program szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne i wymagania prawne dotyczące ewakuacji
 1. Podstawowe definicje oraz wymagania przepisów techniczno-prawnych.
 2. Techniczne warunki ewakuacji.
 3. Drogi ewakuacyjne oraz stawiane im wymagania.
 4. Wyjścia ewakuacyjne i stawiane im wymagania.
 5. Drzwi ewakuacyjne oraz ich oznakowanie.
 6. Dojścia ewakuacyjne oraz dopuszczalne ich długości.
 7. Schody oraz klatki ewakuacyjne. Stosowanie urządzeń tytanicznych
 8. Miejsce bezpiecznej zbiórki.
 9. Oddymianie klatek schodowych oraz sterowanie oddymianiem.
 10. DSO jak element wspomagający ewakuację.

 

 • Oświetlenie awaryjne
 1. Wymagania określone w przepisach techniczno-prawnych.
 2. Normy przedmiotowe dotyczące oświetlenia awaryjnego.
 3. Wymagania dotyczące instalowania oświetlenia awaryjnego określone w normach przedmiotowych.
 4. Oświetlenie tuneli komunikacyjnych.
 5. Podział oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838.
 6. Zastosowanie znaków ewakuacyjnych oraz metodyka poprawnego ich rozmieszczenia.
 7. Zasady oświetlania drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej oraz stref szczególnych.
 8. Zasady oświetlania zmiany poziomów, punktów pierwszej pomocy, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
 9. Metodyka zasilania oświetlenia awaryjnego.
 10. Zasady prowadzenia eksploatacji oświetlenia awaryjnego.
 11. Błędy popełniane przez projektantów.
 12. Zasady dopuszczania opraw oświetlenia awaryjnego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

 

     Informacje organizacyjne:

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
 •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.