Szkolenie online: „Projektowanie instalacji fotowoltaicznych”

Termin: 01.06.2021
Miejsce: szkolenie online od 10:00 do 13:00

Temat szkolenia:

„Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Zestawy do samodzielnego montażu, wymagania dla elektroinstalatorów”

Wykładowca:

Henryk Klein

 

Program szkolenia:

 1. Wymogi formalno – prawne związane z instalowaniem na obiektach instalacji fotowoltaicznych

1.1. Analiza ekonomiczna

1.2. Praktyczne korzyści dla inwestora

2. Podstawy teoretyczne, budowlane i elektryczne wymagane dla instalatora tego typu instalacji.

3. Montaż, zwłaszcza instalacji prokonsumenckich

4. Rozruch instalacji PV oraz oddanie do eksploatacji

5. Eksploatacja

5.1. Zadania użytkownika

5.2. Wymagany serwis

 

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

  •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
  •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.