Szkolenie online: „Portal wsparcia dla projektantów okablowania strukturalnego”

Termin: 02.03.2021
Miejsce: szkolenie online od 10:00 do 13:00

Temat szkolenia:

„Portal wsparcia dla projektantów okablowania strukturalnego”

Wykładowca:

Arkadiusz Woźniak (Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z o.o.)

Program szkolenia:

 1. Omówienie agendy szkolenia.
 2. Informacje o firmie Molex.
 3. Rodzaje współpracy z firmą Molex
  1. Instralatorzy
  2. Projektanci
  3. Inspektorzy
  4. Użytkownicy końcowi
 4. Czym jest Portal Wsparcia Klienta Molex?
 5. Zakładanie kont przez uczestników szkolenia w Portalu Wsparcia Klienta
  1. Dla chętny osób
  2. Efektywniejsze skorzystanie ze szkolenia
 6. Nawigacja po Portalu Wsparcia Klienta
  1. Dostęp do szkoleń
  2. Biuletyny techniczne
  3. Wymagania gwarancyjne
  4. Narzędzia projektowe
 7. Podstawy miedzianego okablowania strukturalnego
  1. Klasy i kategorie okablowania wg norm
  2. Dobór elementów okablowania
  3. Praktyki instalacyjne
  4. Testowanie okablowania
 8. Narzędzia projektowe dostępne na Portalu Wsparcia (zalogowani uczestnicy szkolenia będą mogli z nich skorzystać praktycznie)
  1. Generator Specyfikacji – automatyczne tworzenie opisów technicznych do projektów
  2. Kalkulator wypełnienia koryt
  3. Kalkulator materiałów – automatyczne tworzenie listy materiałowej
  4. Check lista – jak sprawdzić czy instalacja jest dobrze wykonana
  5. Kalkulator PoE – jak dobrać okablowanie, aby spełniało wymaganie norm PoE
  6. Konfiguratory kabli preterminowanych (fabrycznie zakończonych)

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
 •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.