Szkolenie online: "Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Akumulatory w samochodach elektrycznych i zagrożenia płynące z ich użytkowania"

Termin: 19.10.2021
Miejsce: szkolenie online od 11:00 do 15:00

Temat szkolenia:

"Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Akumulatory w samochodach elektrycznych i zagrożenia płynące z ich użytkowania"

Wykładowca:

Julian Wiatr

Program szkolenia:

 1. Przeznaczenie akumulatorów. Ich budowa oraz zasada działania.
 2. Reakcje chemiczne zachodzące w czasie ładowania i rozładowania.
 3. Właściwości fizykochemiczne akumulatorów. Krzywa rozładowania.
 4. Akumulatory stasowane w zasilaczach UPS.
 5. Akumulatory stasowane w napędach samochodów elektrycznych.
 6. Zagrożenia wybuchowe stwarzane przez akumulatory w magazynach energii zasilaczy UPS oraz metodyka neutralizacji zagrożeń wybuchowych
 7. Dobór akumulatorów do zasilaczy UPS.
 8. Zagrożenia stwarzane przez baterie Li-ion.
 9. Warunki poprawnej eksploatacji baterii akumulatorów oraz jej wpływ na żywotność baterii akumulatorów.
 10. Prądy zwarciowe baterii akumulatorów i ochrona instalacji przed ich wpływem.
 11. Badania eksploatacyjne i ocena stanu technicznego akumulatorów. Pomiar rezystancji wewnętrznej baterii
 12. Prezentacja przykładowego projektu przedziału bateryjnego zasilacza UPS.
 13. Ładowanie samochodów elektrycznych. Przegląd stacji ładowania samochodów dostępny na rynku

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu (bezpośrednio z platformy szkoleniowej) najpóźniej dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
 •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.