Szkolenie online: "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wymagania prawne i podstawy konstruowania"

Termin: 30.11.2021
Miejsce: szkolenie online od 10:00 do 14:00

Temat szkolenia:

"Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Akumulatory w samochodach elektrycznych i zagrożenia płynące z ich użytkowania"

Wykładowca:

Julian Wiatr

Program szkolenia:

 1. Źródła zasilania w energię elektryczną, schemat zasilania budynku.

  2. Układy zasilania TN (TN-C; TN-S; TN-C-S); TT oraz IT oraz warunki ich stosowania
     w obwodach zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

  3. Źródła zasilania elektrycznych urządzeń przeciwpożarowych.

  4. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

  5. Elementy niezawodności urządzeń elektrycznych.

  6. Parametry jakościowe napięcia zgodnie z normą PN-EN 50160 i wpływ jakości
      napięcia zasilającego na pracę urządzeń elektrycznych.

  7. Podstawowe wymagania dotyczące doboru przewodów oraz ich zabezpieczeń.

  8. Wpływ temperatury pożaru na dobór przewodów elektrycznych oraz wymagania CPR.

  9. Wymagania techniczno-prawne dotyczące PWP oraz jego dopuszczania w ochronie
       przeciwpożarowej.

  10. Elementy teorii zwarć oraz metodyka doboru aparatu wykonawczego PWP
        w zależności od parametrów zwarciowych w miejscu jego instalacji.

  11. Metodyka konstruowania PWP w różnych układach sterowań.

  12. PWP w układach fotowoltaiki.

  13. Zasady uzgadniania projektów PWP z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
        przeciwpożarowych

  14. Prezentacja przykładowego projektu PWP.

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu (bezpośrednio z platformy szkoleniowej) najpóźniej dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
 •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.