Szkolenie przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G-2

Termin: 12.07.2022
Miejsce: Dom Technika NOT, Katowice, ul. Podgórna 4, sala nr 40

do pobrania: karta zgłoszenia

Zapisy przyjmujemy na kartach zgłoszenia, e-mailem na nasz adres: biuro@sep.katowice.pl.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.07.2022r. (wtorek) od godz. 9:00. Szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu. Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 180zł (brutto) plus za egzamin 301zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia szkolenia opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.