Wakacyjny kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D

Termin: 29.07.2019 - 02.08.2019
Miejsce: Katowice, Dom Technika NOT sala nr 40

do pobrania: karta zgłoszenia na kurs 29.07-2.08.2019r.


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: kursu przygotowawczego do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu G-1 (eksploatacja i dozór przy urządzeniach elektroenergetycznych).

Program szkolenia:

  1. Przepisy z zakresu gospodarki energetycznej. Instalacje elektryczne – zasady budowy i montażu. Obsługa urządzeń instalacji i sieci – zasady budowy i działania
  2. Ochrona przeciwporażeniowa
  3. Ogólne zasady eksploatacji oraz bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
  4. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym. Ochrona przed pożarem
  5. Zasady wykonywania pomiarów i badań ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych

 

Informacje organizacyjne:

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie 29.07.2019r. do 2.08.2019r. Wykłady będą się odbywały przez 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od godz. 1500 .

Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na poniedziałek 5.08.2019r., godzina 1000).

Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Sprawy formalne można załatwić w sekretariacie OZW SEP mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, pokój nr 36..

Opłata za jednego uczestnika wynosi:

  • za pierwsze 4 dni szkolenia dotyczące zakresu: obsługi, konserwacji, remontów i montażu (od 29.07.do1.08.2019) – 450 zł (W opłacie uwzględnione są materiały pomocnicze)
  • za  dzień szkolenia dotyczący prac kontrolno-pomiarowych  (2.08.2019r.) – 150 zł
  • lub za cały kurs: 550zł (W opłacie uwzględnione są materiały pomocnicze)
  • za egzamin kwalifikacyjny: 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru).

 

Opłaty prosimy wypłacić na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

 

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.