Aktualności

KOMUNIKATY


Iwo Cholewicki - nota biograficzna


  • Informacje o najbliższych kursach przygotowawczych do egzaminów: kursy
  • Informacje o najbliższych egzaminach kwalifikacyjnych : egzaminy

18.05.2024r. - XX Święto Światła w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych


23.05.2024r. - Msza w intencji Władysława Wilgusiewicza

Więcej

Nowości

UWAGA

Z końcem 2023 roku skończła się data ważności świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

ZAPRASZAMY NA EGZAMINY


Nowe zasady przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzisz : tutaj

- W dniu 1.07.2022r. uchwalono nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392

- W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Tekst jednolity Ustawy: Dz. U. 2022 poz 1385


Oferta Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Ośrodek Rzeczoznawstwa OZW SEP uwzględnia wszystkie nowe regulacje w opracowywanych instrukcjach energetycznych takich jak:

  • instrukcje organizacji bezpiecznej pracy (IOBP),
  • instrukcje
  • <

    Więcej

WYDARZENIA

Najbliższe zebrania:

  • 16.05.2024r. 23.05.2024r. (termin przesunięty) - Zebranie Koła Terenowego nr 26 (NOT Katowice, II piętro, sala nr 40)


  Inne:

 

 

Więcej