WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

  • pełnoletniość
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
  • wniesienie opłaty za egzamin

 CENA EGZAMINU  W 2020 ROKU WYNOSI 260ZŁ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. ( Dz.U. z 2019r., poz. 1778) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020r. ustalone zostało na kwotę 2600 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjny za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 260 zł.