Zebrania w Kołach:

 • Koło Terenowe nr 26 organizuje do odwołania zebrania w trybie online (ZOOM), w terminach ustalonych na zebrania stacjonarne. W celu zapisu na zebranie prosimy o kontakt e-mailowy z biurem OZW SEP lub Prezesem Koła.
  do pobrania: plan zebrań Koła Terenowego nr 26

Zebrania Zarzadu OZW SEP (do odwołania w trybie zdalnym):

 • 24.02.2021r. 
 • 24.03.2021r.
 • 21.04.2021r.
 • 26.05.2021r.
 • 23.06.2021r.
 • 8.09.2021r.
 • 20.10.2021r.
 • 10.11.2021r.
 • 15.12.2021r.

Zebrania Prezydium OZW SEP (do odwołania w trybie zdalnym):

 • 16.02.2021r.
 • 16.03.2021r.
 • 31.03.2021r.
 • 12.04.2021r.
 • 28.04.2021r.
 • 06.05.2021r. - z Prezydium Oddziału Krakowskiego SEP
 • 16.06.2021r.

Inne Zebrania OZW SEP (do odowołania w trybie zdalnym):

 • 10.02.2021r. -Spotkanie Komisji Odzanaczeń i Wyróznień
 • 15.02.2021r. - Spotkanie Komisji Historycznej
 • 17.02.2021r. - Spotkanie Komisji Rewizyjnej
 • 01.03.2021r. - Spotkanie Komisji Rewizyjnej
 • 08.03.2021r. - Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla członkiń OZW SEP
 • 19.04.2021r. - Spotkanie Rady Programowej ŚWE
 • 27.04.2021r. - Zebranie Komitetu Organizacyjnego X KDE
 • 31.05.2021r. - Spotkanie z członkami Komisji Kwalifikacyjnych
 • 08.06.2021r. - Zebranie Komitetu Organizacyjnego X KDE
 • 14.06.2021r. - Zebranie Komisji Odznaczeń i Wyróznień

Webinaria Techniczne:

 • 19.02.2021r.
 • 18.03.2021r.
 • 22.04.2021r.
 • 13.05.2021r.
 • 17.06.2021r.

Seminaria Historyczne (do odowłania w trybie zdalnym)

 • 17.03.2021r.