Nowości

 

UWAGA !

Nowe Rozporządzenie dotyczące
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

Oferta Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP

Oferta |Osrodka Rzecznawstwa w zwiazku z nowym roporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

PORADNIA ELEKTRYCZNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Sprawdź, na co nowe rozporządzenie zwraca szczególną uwagę i jak nowe regulacje prawne wpłyną na warunki pracy przy urządzeniach energetycznych w Twojej firmie.

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich uruchamia „PORADNIĘ ELEKTRYCZNĄ”, która będzie czynna: w każdy wtorek od godziny 12:00 do 14:00 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy - pokój nr 42. Konsultacji w zakresie nowej regulacji prawnej udziela Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP mgr inż. Krzysztof Borkiewicz.

 

INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY

Rządowe Centrum Legislacji na stronie Internetowej www.rcl.gov.pl z dniem 25.09.2019 roku opublikowało Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych. Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 28 marca 2013 roku. Nowa regulacja prawna wejdzie w życie 26.03.2020 roku. Celem regulacji nowego rozporządzenia jest:

- obarczenie wszystkich pracodawców obowiązkiem opracowania i wdrożenia do stosowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych,

- ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce,

- wskazanie kryteriów tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych,

- zdefiniowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

- ustalenie niezbędnej zawartości instrukcji eksploatacji zapewniającej bezpieczną obsługę,

- dopuszczenie wykonywania prac pomocniczych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

- określenie zasad gospodarki oraz użytkowania sprzętu elektroizolacyjnego,

- usunięcie dotychczasowych pojęć np. prowadzącego eksploatację; oraz wprowadzenie nowych pojęć wg definicji zawartych w dokumencie itd.

- wprowadzenie zasad identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka i inne.

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) kładzie duży nacisk na prowadzenie prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. Podnosi to rangę tej instrukcji, ale jednocześnie wymaga właściwego opracowania, adekwatnie do potrzeb i wymagań oraz technologii stosowanej w danym przedsiębiorstwie.

Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zrzeszający wysokokwalifikowaną kadrę rzeczoznawców i specjalistów posiada szeroką wiedzę i potencjał umożliwiający dobre opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych lub oferuje zawodową współpracę przy ich tworzeniu, ew. opiniowanie tworzonych przepisów .

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny 602 310 737 lub elektroniczny biuro@sep.katowice.pl.

(kb)