W związku z sytuacją epidemiczną stacjonarne szkolenia seminaryjne są zawieszone do odwołania.


Zapraszamy na poniżej wymienione szkolenia realizowane w trybie zdalnym (online), organizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa:

Data

dzień tygodnia

godzina rozpoczęcia

Temat

Wykładowca

2020-10-20

wtorek

10:00

Metodyka konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasady dopuszczania do instalacji w budynkach oraz eksploatacji. Uzgadnianie projektu. budowlanego w zakresie ochrony ppoż

Julian Wiatr

2020-10-27

wtorek

10:00

Nowoczesne narzędzia pomiarowe EAZ, transformatorów mocy, wyłączników i maszyn wirujących.

SZKOLENIE ODWOŁANE!

Mirosław Branczewski

2020-11-10

wtorek

10:00

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów oraz zastosowanie w praktyce

Krzysztof Wincencik

2020-11-24

wtorek

10:00

Automatyka sieciowa z wykorzystaniem reklozerów KTR

Jerzy Byrczek

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

  •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
  •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.