W związku z sytuacją epidemiczną stacjonarne szkolenia seminaryjne są zawieszone do odwołania.


Zapraszamy na poniżej wymienione szkolenia realizowane w trybie zdalnym (online), organizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa:

lp

data

temat - wykładowca - godzina

1

2021-02-16

"Elektryczność statyczna. Poznanie, pomiar, zapobieganie. Aspekt prawa polskiego i wspólnotowego" Przemysław Kędzierski - 10:00

2

2021-03-02

"Portal wsparcia dla projektantów okablowania strukturalnego" Arkadiusz Woźniak - 10:00

3

2021-03-16

"Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów oraz zastosowanie w praktyce" Krzysztof Wincencik - 10:00

4

2021-03-30

"Wyłączniki SN z napędem elektromagnesowym w rozdzielnicach małogabarytowych o izolacji stałej" Marcin Wieczorke - 10:00

5

2021-04-20

"Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację" Julian Wiatr - 10:00

6

2021-05-18

"Ochrona przeciwporażeniowa oraz badanie stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia" Julian Wiatr - 10:00

7

2021-06-01

"Projektowanie instalacji fotowoltaicznych" Henryk Klein - 10:00

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia.

Zgłoszone osoby będą otrzymywały e-mailem link dostępu dzień przed szkoleniem.

do pobrania:

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 50zł

Zwolnienie z opłaty przewidziane jest dla:

  •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki)
  •   członków Kół przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.