W związku z sytuacją epidemiczną szkolenia seminaryjne są zawieszone do odwołania.


do pobrania:

 

Zapraszamy szkolenia zorganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter) od godz. 9:00 do godz. 14:00,
 

Koszt uczestnictwa:

Opłata pełna: 200zł

Opłata ulgowa: 25zł  przewidziana jest dla:

  •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku  - zgodnie z Uchwałą Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
  •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

Informacje dodatkowe

 Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały na płycie CD oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax 32 255 25 03, e-mail: biuro@sep.katowice.pl . Ze względów organizacyjnych przyjmowane są tylko zgłoszenia na piśmie.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału
w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.