Informacje ogólne

Organizujemy:

 • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych - zorganizowane w naszej siedzibie
 • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G1, G2 i G3 oraz egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane u Zleceniodawców dla grup pracowników - na zlecenie Pracodawcy (zakres, terminy oraz ceny do uzgodnienia)
 • Inne szkolenia w naszej siedzibie lub na zlecenia firm

wypełnione karty zgłoszeń (do pobrania u dołu strony, w terminarzu) przyjmujemy:

 • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl
 • faxem: (32) 255-25-03
 • pocztą: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych można sprawdzić tutaj

Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do dnia poprzedzającego egzamin:

 • telefonicznie: (32) 255-33-07,
 • faxem: (32) 255-25-03
 • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 
 • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice

Uwaga!

obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392 )


  Wraz z firmą   organizujemy szkolenie na temat:

  "Pomiary powykonawcze odbiorcze i eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznych"

  Termin: 14 czerwca 2023r. (środa)

  Miejsce szkolenia : Siedziba OZW SEP -  Katowice, ul Podgórna 4

  Czas szkolenia: 9:00 do około 15:00

  Ramowy program szkolenia:

 1. Omówienie zakresu oraz sposobu wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych w  instalacjach PV na podstawie normy PN-EN 62446-1:2016-08 E i PN-EN 62446-1:2016-08/A1 E. Systemy fotowoltaiczne (PV) Wymagania dotyczące badan, dokumentacja i utrzymanie. Część 1 Systemy podłączenia do sieci. Dokumentacja, odbiory i nadzór.
 2. Wzorce do sporządzenie protokołów z oględzin i prób z sprawdzenia instalacji PV.
 3. Prezentacja miernika do badan instalacji PV Firmy Fluke, umożliwiających wykonanie wymaganych pomiarów.

  Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia mailem: biuro@sep.katowice.pl.

  do pobrania: karta zgłoszenia

  Dla osób uczestniczących w kursie firma FLUKE przygotowała Vouchery ze zniżką na zakup mierników.