Organizujemy:

  • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych - zorganizowane w naszej siedzibie
     
  • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G1, G2 i G3 oraz egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane u Zleceniodawców dla grup pracowników - na zlecenie Pracodawcy (zakres, terminy oraz ceny do uzgodnienia)
     
  • Inne szkolenia w naszej siedzibie lub na zlecenia firm

zgłoszenia przyjmujemy:

  • pocztą: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl