Aktualności

KOMUNIKATY

Koleżankom i Kolegom z Oddziału Łódzkiego SEP 
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP
Śp. Henryki Szumigaj. 

Prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz wraz z Zarządem


Iwo Cholewicki - nota biograficzna


  • Informacje o najbliższych kursach przygotowawczych do egzaminów: kursy
  • Informacje o najbliższych egzaminach kwalifikacyjnych : egzaminy

Więcej

Nowości

UWAGA

Z końcem 2023 roku skończła się data ważności świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

ZAPRASZAMY NA EGZAMINY


Nowe zasady przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzisz : tutaj

- W dniu 1.07.2022r. uchwalono nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392

- W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Tekst jednolity Ustawy: Dz. U. 2022 poz 1385


Ośrodek Rzeczoznawstwa OZW SEP :

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z nowym rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

.....

Więcej

WYDARZENIA

Najbliższe zebrania:

  • 20.06.2024r.  - Zebranie Koła Terenowego nr 26 (NOT Katowice, II piętro, sala nr 40)


 

 

Więcej