Poradnia Energetyczna

Miejsce konsultacji:  Katowice ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Konsultanci OZW SEP udzielają porad środowisku elektryków oraz ludności i instytucjom nie związanym z branżą energetyczną.
Prowadzą konsultacje dotyczące tematyki egzaminów kwalifikacyjnych na  uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe (G-1, G-2, G-3):

  • W zakresie G-1 - elektryczność - każdy czwartek, w godzinach 13:30 - 14:30 (przed egzaminami kwalifikacyjnymi)

do pobrania: harmonogram poradni energetycznej - konsultacje przedegzaminacyjne z zakresu G-1 w 2019 r. 

  • W zakresie G-2 i G-3 - energetyka (ciepło) i gaz -  dwa razy w miesiącu - drugi i czwarty wtorek, w godzinach 13:30 - 14:30 
    (przed egzaminami kwalifikacyjnymi)

do pobrania: harmonogram poradni energetycznej - konsultacje przedegzaminacyjne z zakresu G-2 i G-3 w 2019 r. 

dokładne terminy egzaminów można znaleźć w zakładce Egzaminy

 


 

Poradnia Norm i Przepisów Elektrycznych


W ramach poradni udzielana jest pomoc przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych związanych z korzystaniem z norm i przepisów elektrycznych. 

Na wyposażeniu Poradni są najczęściej stosowane normy i przepisy elektryczne, komentarze SEP do norm oraz książki tematyczne.
 

Korzystanie z pomocy Poradni dla członków SEP jest bezpłatne.

Poradnię prowadzi inż Stanisław Walczak

 

Poradnia czynna jest w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach od 11:00 do 14:00 , z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych

Miejsce: Katowice, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 44