W 1995 r. powstał Komitet Honorowy pierwszych Katowickich Dni Elektryki. Po zakończeniu tej imprezy Komitet Honorowy nie został rozwiązany, a jego członkowie wyrazili zgodę na przekształcenie Komitetu w stałe ciało doradcze Prezesa OZW SEP.

Komitet Honorowy Katowickich Dni Elektryki i Obchodów 100-lecia OZW SEP

Przewodniczący KH KDE:  prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik  - Prezes OZW SEP

  1. Jarosław Wieczorek - Wjewoda Śląski
  2. Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego
  3. Marcin Krupa - Prezydent Katowic
  4. Kazimierz Karolczak Przewodniczący GZM
  5. Filip Grzegorczyk - Prezes TAURON Polska Energia S.A.
  6. Jerzy Barglik - Prezes OZW SEP
  7. Nariusz Wołosz - Prezydent Bytomia
  8. Arkadiusz Chęciński - Prezydent Sosnowca
  9. Andrzej Kotala - Prezydent Chorzowa
  10. Małgorzata Mańka Szulik - Prezydent Zabrza
  11. Zbigniew Kadłubek - Dyrektor Biblioteki Śląskiej
  12. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej
  13. Andtzej Kowalczyk - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
  14. Paweł Sowa - Dziekan Wydziału Elrktrycznego Politechniki Śląskiej
  15. Bolesław Pochopień - Członek Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
  16. Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT Warszawa
  17. Piotr Szymczak - Prezes SEP
  18. Ryszard Andrysiak - Zarząd ELTRANS Sp. z o.o.
  19. Stanisałw Bazak - Prezes Zarządu TAURON Serwis Sp. z o.o.
  20. Jakub Bernatt - Dyrektor Naczelny Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych  KOMEL
  21. Józef Bodziny - Prezes Zarządu  INTROL S.A.
  22. Zdzisław Filip - Prezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A.
  23. Łukasz Grela - Prezes Zarządu Energoprojektu-Katowice SA
  24. Zygmunt Kamiński  - Prezes Zarządu Kamsoft S.A.
  25. Roman Karwowski - Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  26. Arur Kozłowski - Dyrektor Naczelny Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  27. Włodzimierz Kulisz - Prezes Śląskiej Rady NOT
  28. Jerzy Kurzak - Prezes Zarządu ZRE Katowice S.A.
  29. Tomasz Michalik - Prezes Zarządu ENERGOAPARATURY S.A.
  30. Roman Przybył - Prezes Zarządu ELEKTROBUDOWY S.A.
  31. Krzysztof Przybylak - Prezes Zarządu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A w Będzinie
  32. Tomasz Rogala - Prezes Zarządu Polska Grupa Górnicza S.A.
  33. Gabriela Sławik - Prezes Zarządu SAKOP Sp. z o.o.
  34. Adam Smolik - Prezes Zarządu Energopomiar Sp. z o.o.
  35. Henryk Spierewka - Prezes Zarządu ELBUD Katowice Sp. z o.o.
  36. Kazimierz Szynol - Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.
  37. Jerzy Trzeszczyński - Prezes Zarządu Pro Novum Sp. z o.o.
  38. Piotr Uszok - Prezes Zarządu Silesia Nova Sp. z o.o.
  39. Robert Zasina - Prezes Zarządu  Tauron Dystrybucja S.A.
  40. Krzysztof Zieliński - Prezes Zarządu GEMARK Sp. z o.o.
  41. Jacek Jaanas - Wiceprezes OZW SEP
  42. Teresa Machoń - Sekretarz-Skarbnik OZW SEP
  43. Mariusz Saratowicz - Wiceprezes OZW SEP
  44. Teresa Skowrońska - Wiceprezes OZW SEP
  45. Piotr Wojtas - Członek Zarządu OZW SEP, Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego