W 1995 r. powstał Komitet Honorowy pierwszych Katowickich Dni Elektryki. Po zakończeniu tej imprezy Komitet Honorowy nie został rozwiązany, a jego członkowie wyrazili zgodę na przekształcenie Komitetu w stałe ciało doradcze Prezesa OZW SEP.

Komitet Honorowy Katowickich Dni Elektryki i Obchodów 100-lecia OZW SEP w 2019r.:

Przewodniczący KH KDE:  prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik  - Prezes OZW SEP

 1. Jarosław Wieczorek - Wjewoda Śląski
 2. Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego
 3. Marcin Krupa - Prezydent Katowic
 4. Kazimierz Karolczak Przewodniczący GZM
 5. Filip Grzegorczyk - Prezes TAURON Polska Energia S.A.
 6. Jerzy Barglik - Prezes OZW SEP
 7. Nariusz Wołosz - Prezydent Bytomia
 8. Arkadiusz Chęciński - Prezydent Sosnowca
 9. Andrzej Kotala - Prezydent Chorzowa
 10. Małgorzata Mańka Szulik - Prezydent Zabrza
 11. Zbigniew Kadłubek - Dyrektor Biblioteki Śląskiej
 12. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej
 13. Andtzej Kowalczyk - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 14. Paweł Sowa - Dziekan Wydziału Elrktrycznego Politechniki Śląskiej
 15. Bolesław Pochopień - Członek Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 16. Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT Warszawa
 17. Piotr Szymczak - Prezes SEP
 18. Ryszard Andrysiak - Zarząd ELTRANS Sp. z o.o.
 19. Stanisałw Bazak - Prezes Zarządu TAURON Serwis Sp. z o.o.
 20. Jakub Bernatt - Dyrektor Naczelny Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych  KOMEL
 21. Józef Bodziny - Prezes Zarządu  INTROL S.A.
 22. Zdzisław Filip - Prezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A.
 23. Łukasz Grela - Prezes Zarządu Energoprojektu-Katowice SA
 24. Zygmunt Kamiński  - Prezes Zarządu Kamsoft S.A.
 25. Roman Karwowski - Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 26. Arur Kozłowski - Dyrektor Naczelny Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 27. Włodzimierz Kulisz - Prezes Śląskiej Rady NOT
 28. Jerzy Kurzak - Prezes Zarządu ZRE Katowice S.A.
 29. Tomasz Michalik - Prezes Zarządu ENERGOAPARATURY S.A.
 30. Roman Przybył - Prezes Zarządu ELEKTROBUDOWY S.A.
 31. Krzysztof Przybylak - Prezes Zarządu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A w Będzinie
 32. Tomasz Rogala - Prezes Zarządu Polska Grupa Górnicza S.A.
 33. Gabriela Sławik - Prezes Zarządu SAKOP Sp. z o.o.
 34. Adam Smolik - Prezes Zarządu Energopomiar Sp. z o.o.
 35. Henryk Spierewka - Prezes Zarządu ELBUD Katowice Sp. z o.o.
 36. Kazimierz Szynol - Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.
 37. Jerzy Trzeszczyński - Prezes Zarządu Pro Novum Sp. z o.o.
 38. Piotr Uszok - Prezes Zarządu Silesia Nova Sp. z o.o.
 39. Robert Zasina - Prezes Zarządu  Tauron Dystrybucja S.A.
 40. Krzysztof Zieliński - Prezes Zarządu GEMARK Sp. z o.o.
 41. Jacek Jaanas - Wiceprezes OZW SEP
 42. Teresa Machoń - Sekretarz-Skarbnik OZW SEP
 43. Mariusz Saratowicz - Wiceprezes OZW SEP
 44. Teresa Skowrońska - Wiceprezes OZW SEP
 45. Piotr Wojtas - Członek Zarządu OZW SEP, Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego