Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 bez prac kontrolno-pomiarowych

Termin: 14.12.2020 - 17.12.2020
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 14-17.12.2020 r. Wykłady będą się odbywały przez 4 dni robocze (od poniedziałku do czwartku) od godz. 10:00 do 13:30. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na 17.12.2020r. – czwartek, godzina 13:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach,
ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36. Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 350 zł (brutto) plus za egzamin 260  zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia kursu opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.

PROGRAM DOSTOSOWANY JEST DO UCZESTNIKÓW!

W KARTACH ZGŁOSZENIA NALEŻY ZAWRZEĆ INFORMACJE O RODZAJU I ZAKRESIE WNIOSKOWANYCH UPRAWNIEŃ.